“Inlinen” – įtraukta į lobistų sąrašą

???????????????Vyriausioji tarnybinės etikos komisija 2014 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. KS-88 (L) įtraukė UAB „Inlinen“ į lobistų sąrašą. Šiuo metu tik 36 įmonės/asmenys gali teikti lobizmo paslaugas Lietuvoje.

Kas yra lobizmas?

„Lobby“ (anglų k.) reiškia prieškambarį, kuluarus. Lobizmas – tai tam tikrų – paprastai siaurų – interesų atstovavimas ir jų gynimas, siekiant įtakoti valdžios institucijų sprendimus. Mes suvokiame tai kaip natūralų demokratijai būtiną procesą.

Continue reading

“Inlinen” kartu su Ministru Pirmininku Algirdu Butkevičiumi, finansų ministru ir ūkio viceministre pasirašė geros valios memorandumą

memorandumasMinistras Pirmininkas Algirdas Butkevičius, finansų ministras Rimantas Šadžius, ūkio viceministrė Rasa Noreikienė kartu su Lietuvos verslo asociacijomis, Lietuvos savivaldybių asociacija ir didžiųjų įmonių vadovais, įskaitant ir UAB “Inlinen” Lietuvos Respublikos Vyriausybės rūmuose pasirašė Geros verslo praktikos, įvedant eurą, memorandumą.
Continue reading

Sudaryta sutartis su Valstybine kelių transporto inspekcija

iw15a82369UAB “Inlinen” sudarė viešinimo sutartį su Valstybine kelių transporto inspekcija, tai viena svarbiausių valstybinių įmonių dirbančių prie LR Susisiekimo ministerijos, kuri atlieka tarptautinių ir vietinių vežėjų, techninės apžiūros centrų ir vairuotojų mokymo institucijų valstybinę darbo priežiūrą. VKTI formuoja bei tobulina leidimų keleivių ir krovinių vežimo sistemos, licencijavimo, keleivinio transporto maršruto tinklus Lietuvoje ir užsienyje. Taip pat gina transporto vartotojų interesus, užtikrindama įstatymų ir kitų norminių aktų, reglamentuojančių kelių transporto veiklą, laikymąsi. Vykdo kelių transporto priemonių techninę patikrą Lietuvoje.

Continue reading

Rezultatų pristatymas Ūkio ministerijoje

ukio_ministerijaRugpjūčio 8 dieną, UAB „Inlinen“ dalyvavo susitikime su Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos viceministre Rasa Noreikiene ir kitais ministerijos atstovais ir pristatė parengto tyrimo ataskaitą tema: „Asmenų, siekiančių įgyti teisę teikti bankroto ir restruktūrizavimo paslaugas, egzaminavimo tobulinimas“.

Continue reading