Konsultavimo ir profesinio orientavimo paslaugų teikimas

z2015 m. liepos mėnesį UAB “Inlinen” ir Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sudarė konsultavimo ir profesinio orientavimo paslaugų sutartį, kuri skirta įgyvendinti 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos projekto 7 prioriteto “Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas” 7.3.1 uždavinį “Padidinti gyventojų, ypač ilgalaikių ir nekvalifikuotų bedarbių bei neįgaliųjų užimtumą.”

Continue reading