“Inlinen” – įtraukta į lobistų sąrašą

???????????????Vyriausioji tarnybinės etikos komisija 2014 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. KS-88 (L) įtraukė UAB „Inlinen“ į lobistų sąrašą. Šiuo metu tik 36 įmonės/asmenys gali teikti lobizmo paslaugas Lietuvoje.

Kas yra lobizmas?

„Lobby“ (anglų k.) reiškia prieškambarį, kuluarus. Lobizmas – tai tam tikrų – paprastai siaurų – interesų atstovavimas ir jų gynimas, siekiant įtakoti valdžios institucijų sprendimus. Mes suvokiame tai kaip natūralų demokratijai būtiną procesą.

„Inlinen“ lobizmo paslaugas teikia tiek Lietuvos įstaigose, tiek Europos Parlamente. Dirbdami su skirtingų užsakovų interesais, siekiame įrodyti, jog sprendimą reikėtų pakreipti tam tikra vaga, įmonės lobistai dažnai susitinka su europarlamentarais ir kitais pareigūnais, teikia savo argumentus ryšio priemonėmis, rengia studijas ir informavimo kampanijas, siūlo galimus teisės aktų pakeitimus. Teisėtas lobizmas reiškia, jog išklausęs skirtingas pozicijas ir argumentus galutinį sprendimą remdamasis europiniu interesu priima pats politikas ar pareigūnas.

Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas skaitykite čia.

lo