Išleistas naujas periodinis leidinys – “Girinukas”

IMG_15132014 m. gruodžio mėnesį pasirodė pirmasis UAB “Inlinen” leidžiamo žurnalo “Girinukas” numeris. Tai bus periodinis žurnalas, leidžiamas kiekvieną mėnesi.

Periodiniame žurnale bus rašoma miškininkystės temomis, kaip reikia saugoti mišką, racionaliai naudoti jo teikiamus išteklius, siūlomos taikyti praktinės užduotys miško pažinimui, išsaugojimui.

 

IMG_1513