Rezultatų pristatymas Ūkio ministerijoje

ukio_ministerijaRugpjūčio 8 dieną, UAB „Inlinen“ dalyvavo susitikime su Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos viceministre Rasa Noreikiene ir kitais ministerijos atstovais ir pristatė parengto tyrimo ataskaitą tema: „Asmenų, siekiančių įgyti teisę teikti bankroto ir restruktūrizavimo paslaugas, egzaminavimo tobulinimas“.

Ministerija pirko UAB “Inlinen” paslaugas siekdama patobulinti Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 113 straipsnyje ir Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo 17 straipsnyje nustatytą fizinių asmenų, siekiančių įgyti teisę teikti įmonių bankroto ir restruktūrizavimo administravimo paslaugas ar teisę dirbti bankroto administratoriaus padėjėju žinių patikrinimą.

Susitikimo metu kvalifikuoti UAB „Inlinen“ specialistai pristatė parengtos ataskaitos rezultatus. Jie nušvietė apie šiandieninę situaciją Lietuvoje bei pateikė trijų ES valstybių narių – Didžiosios Britanijos, Estijos ir Vengrijos fizinių asmenų egzaminavimo gerosios praktikos atvejus. Jais remiantis pateikė pasiūlymus dėl fizinių asmenų egzaminavimo, bankroto administratorių ir jų padėjėjų bei restruktūrizavimo administratorių atestavimo programų tobulinimo, sudarė naują fizinių asmenų egzaminavimo klausimyną.

Tyrimo rezultatų pristatyme dalyvavo Lietuvos Respublikos ūkio viceministrė Rasa Noreikienė, Ūkio ministerijos Nemokumo politikos skyriaus vedėjas Žydrūnas Paškauskas, UAB „Inlinen“ vadovas Linas Pečiulaitis ir kvalifikuoti UAB „Inlinen“ specialistai – teisininkai ir ekonomistai, paruošę tyrimą ir pateikę rekomendacijas bei naują vertinimo tvarką.