Sudaryta sutartis su Valstybine kelių transporto inspekcija

iw15a82369UAB “Inlinen” sudarė viešinimo sutartį su Valstybine kelių transporto inspekcija, tai viena svarbiausių valstybinių įmonių dirbančių prie LR Susisiekimo ministerijos, kuri atlieka tarptautinių ir vietinių vežėjų, techninės apžiūros centrų ir vairuotojų mokymo institucijų valstybinę darbo priežiūrą. VKTI formuoja bei tobulina leidimų keleivių ir krovinių vežimo sistemos, licencijavimo, keleivinio transporto maršruto tinklus Lietuvoje ir užsienyje. Taip pat gina transporto vartotojų interesus, užtikrindama įstatymų ir kitų norminių aktų, reglamentuojančių kelių transporto veiklą, laikymąsi. Vykdo kelių transporto priemonių techninę patikrą Lietuvoje.

Sudaryta sutartis dėl projekto Ūkio subjektų, susijusių su kelių transportu, stebėsenos ir informavimo sistemos sukūrimas“, viešinimo paslaugų.