Darbuotojų saugos ir sveikatos mokymai

UAB “Inlinen” vykdo neformalius mokymus – organizuoja seminarus, padeda įmonėms parengti vidinių mokymų programas darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais, darbuotojams dirbantiems pavojingus darbus ir kt.

OHSAS 18001
UAB “Inlinen” diegia kokybės valdymo standartą OHSAS 18001. Šiandien įvairios verslo organizacijos, nepriklausomai nuo jų veiklos srities, vis daugiau dėmesio skiria darbuotojų saugos ir sveikatos gerinimui bei pasiektų rezultatų demonstravimui akcininkams, darbuotojams ir kitoms suinteresuotoms šalims. Šie rezultatai pasiekiami valdant įmonės veiklos riziką, didinant veiklos, produktų ir paslaugų efektyvumą. Darbuotojų saugą ir sveikatą skatina gerinti ir ypač griežti norminiai reikalavimai, ekonomikos politikos vystymasis, žmogiškųjų resursų vadyba bei kitos priemonės. Padidėjęs bendras akcininkų ir kitų suinteresuotų šalių rūpestis šiais klausimais taip pat prie to prisideda. UAB “Inlinen” gali konsultuoti ir įdiegti visame pasaulyje pripažįstamą OHSAS 18001 sertifikatą.
OHSAS 18001 yra tarptautinis standartas, keliantis reikalavimus darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemoms. Lietuvos standartizacijos departamentas šį standartą žymi LST 1977:2008. Standarto tikslas – paremti ir skatinti gerą darbuotojų saugos ir sveikatos praktiką, išlaikant pusiausvyrą su socialiniais ir ekonominiais poreikiais.
Įmonėje diegiama vadybos sistema pagal OHSAS 18001 yra skirta užtikrinti įmonės darbuotojų saugą ir sveikatą, mažinant nelaimingų atsitikimų darbe tikimybę ir darbuotojų sergamumą. Standarto reikalavimai įgalina organizaciją identifikuoti ir valdyti visas su kasdienine veikla ir neįprastomis situacijomis susijusias rizikas bei gerinti šio valdymo efektyvumą.

 

Mokymas ir atestavimas darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais
Vadovaujantis LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu, Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendraisiais nuostatais, kitais galiojančiais teisės aktais, įmonių vadovai, darbdavius atstovaujantys asmenys, darbdavių įgalioti asmenys darbuotojų saugai ir sveikatai, padalinių vadovai, įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų specialistai, darbuotojų atstovai saugai ir sveikatai, darbuotojų saugos ir sveikatos komitetų nariai, individualių (personalinių) įmonių savininkai, darbdaviai ūkininkai, darbuotojai dirbantys pavojingus darbus, darbuotojai valdantys potencialiai pavojingus įrenginius, vadovaujantys šiems darbams bei prižiūrintys tokius įrenginius ir kt., mokomi ir atestuojami darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais. UAB “Inlinen” gali rekomenduoti ilgamečius įmonės partnerius, kurie vykdo formalius (licencijuotus) mokymus pagal LR Švietimo ir mokslo ministerijos išduotą lincenciją.