Seminarai ir konsultacijos

 Žmogui nepakanka kaupti žinias, reikia mokėti iš jų gauti palūkanas.

(Johanas Volfgangas Gėtė)

 Seminarai

UAB “Inlinen” nuolat organizuoja konferencijas ir mokymus (vidinius ir atvirus), teikia konsultacijas aktualiomis temomis aukščiausio lygio valdžios ir verslą kontroliuojančių institucijų atstovams, pirmaujančių Lietuvos įmonių ir organizacijų vadovams. 

Kiekvieną įmonė ir organizacija yra sudėtingas ir unikalus darinys. UAB “Inlinen” ekspertai siekia atrasti patį geriausią sprendimą. Visų pirma įvertiname esamą situaciją, tiksliai identifikuojame problemines sritis ir tik tada siūlome konkrečius sprendimus. UAB “Inlinen” naudojami būdai, priemonės ir metodai gali būti skirtingi, tačiau jie padeda gerinti organizacijų veiklos efektyvumą ir didinti vertę.

Efektyvi organizacijos veikla yra pagrindinis jos sėkmės garantas. Racionalus išteklių panaudojimas, kaštų optimizavimas ir efektyvūs įmonės veiklos procesai yra kiekvienos organizacijos siekiamybė. UAB “Inlinen” seminarai ir verslo konsultacijos suteikia galimybę klientams pasinaudoti sėkminga kitų organizacijų patirtimi ir patobulinti savo organizacijos valdymą. Tai ypač aktualu organizacijoms, veikiančioms rinkose, kuriose nuolat kinta ekonominė ir teisinė aplinka.

UAB “Inlinen” specialistų žinios ir patirtis bei įmonės naudojamos patikrintos technologijos ir metodai leidžia pasiūlyti klientams lengvai pritaikomus sprendimus.

Seminarų ir konsultacijų srityje vadovaujamės šiais principais:

 • Kliento interesų prioritetas. Visada veikiame taip, kad tai labiausiai atitiktų kliento interesus. Dirbame klientui, ir būtent jo lūkesčių patenkinimui skiriame visas paslaugas;
 • Individualumas. Nepripažįstame šabloniškumo ir kiekvieną užduotį vykdome individualiai. Darbą atliekame atsižvelgdami į konkretaus atvejo aplinkybes, kliento nubrėžtus tikslus ir išsakytus pageidavimus;
 • Sąžiningumas. Mūsų darbas grindžiamas sąžiningu požiūriu į klientą ir savo pareigas. Į mums užduotus klausimus pateikiame sąžiningus atsakymus. Darbą atliekame nuodugniai, nepalikdami neišspręstų klausimų. Dirbdami neperkeliame savo darbo naštos klientui;
 • Atsakingumas. Dirbame atsakingai ir atsakome už savo darbo rezultatus. Kliento pageidavimu ginsime mūsų parengtuose dokumentuose įtvirtintas jo teises, jeigu jo kontrahentai, partneriai, valstybės institucijos ar tretieji asmenys jas ginčytų;
 • Konfidencialumas. Ypatingą dėmesį skiriame iš kliento gautos informacijos, o reikiamais atvejais – ir paties kliento asmenybės konfidencialumo, užtikrinimui. Šiuo tikslu naudojame pažangiausią programinę įrangą ir technologijas, imamės visų reikalingų kontrolės ir savikontrolės priemonių. Toks požiūris leido mums pelnyti klientų pasitikėjimą ir išplėtoti ilgalaikį bendradarbiavimą su jais tokiose jautriose srityse kaip klientų turtas, pajamos ir jų apmokestinimas;
 • Visuotinės paslaugų kokybės siekimas. Nuolatos reikalaujame, kad kiekvienas mūsų darbuotojas siektų visuotinės kokybės, suvokdamas, kad kokybės gerinimo procesas yra begalinis, be kokybės kiekybė yra nesvarbi, kokybė yra be klaidų atlikta kiekviena operacija, kiekviena pareiga. Tuo tikslu UAB “Inlinen” specialistai nuolatos kelia savo kvalifikaciją, tobulina bendravimo su lankytojais, interesantais, kolegomis, klientų aptarnavimo kultūrą;
 • Profesionalumas. Aukščiau deklaruotų principų realus laikymasis, vidinė specializacija, kolegialumas, nuolatinis kvalifikacijos kėlimas ir tobulėjimas – visa tai daro mus tikrais profesionalais.

Konsultacijos

UAB “Inlinen” mokesčių ir teisės specialistai yra patyrę savo sričių profesionalai. Įmonės žinios ir įžvalgumas – tai mūsų klientų galimybė mažinti sąnaudas, susijusias su įmonės veiklos mokestiniais ir teisiniais aspektais.

 

1. Kokybės vadybos standartų diegimas;

2. Mokesčių paslaugos;

 • mokesčių planavimas;
 • mokesčių apskaičiavimas ir deklaravimas;
 • mokesčių konsultacijos siekiant užtikrinti atitikimą mokesčius reglamentuojantiems vietiniams ir tarptautiniams teisės aktams ir mokesčių administratoriaus taikomai praktikai;
 • mokesčių peržiūros ir mokesčių optimizavimo projektai;
 • mokesčių susigrąžinimas;
 • mokestinės rizikos valdymas;
 • mokesčių peržiūros investuotojo užsakymu (angl. – due diligence);
 • derybos su mokesčių institucijomis;
 • reorganizavimo mokestinių pasekmių įvertinimas;
 • mokesčių konsultacijos užsienio investuotojams;
 • kitos konsultacijos mokesčių klausimais.

3. Teisinės paslaugos;

 • Įmonių steigimas;
 • Įmonių reorganizavimas, susijungimai ir įsigijimai;
 • Išsamus teisinis perkamo ir parduodamo verslo vertinimas;
 • Įmonės korporatyvinių dokumentų rengimas ir peržiūra;
 • Sandorių dokumentų rengimas ir vykdymo priežiūra;
 • Konsultacijos darbo teisės klausimais;
 • Teisinės konsultacijos nekilnojamojo turto projektų vykdymo klausimais;
 • Teisinės konsultacijos dėl viešųjų pirkimų konkursų;
 • Kitos teisinės konsultacijos.

4. Dokumentų ruošimo;

 • Paraiškos ES paramai gauti;
 • Investiciniai projektai, galimybių studijos;
 • Verslo planai.

 

Rengdami projektus, vadovaujamės pasauliniu mastu įvertintu projektų valdymo instituto (angl. Project management institute, PMI) standartu PMBOK (angl. Project Management Body of Knowledge).