Patirtis

“Mums tylint, kalbės darbai.”
(Seneka)

UAB “Inlinen” didžiuojasi šiais įgyvendintais projektais:

  • Metodikos paruošimas ir lektorių paslaugos (53 seminarams) projekto “Integruotos jaunimo politikos plėtra”, finansuojamo Europos socialinio fondo ir Valstybės biudžeto lėšomis, veiklai “Tarpžinybinių renginių organizavimas, užtikrinant jaunimo politikos įgyvendinimo savivaldybėse kokybės vertinimu rezultatų sklaidą”. UAB “Inlinen” paslaugos buvo teikiamos po vieną seminarą 53 savivaldybėse. Organizuotuose seminaruose dalyvavo apie 1540 savivaldybių ir jaunimo organizacijų atstovų. Užsakovas: Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;
  • “Inovatyvių metodų diegimas verslumo ugdymo procese”. Projekto metu UAB “Inlinen” paruošė metodiką ir teikė lektorių paslaugas (11 seminarų). Projekto tikslas – mokytojų verslumo kompetencijų didinimas, siekiant atnaujinti mokymo turinį ir skatinti mokinių pasirinkimo galimybių didinimą. Projekto uždaviniai: bendrojo lavinimo ir profesinių mokyklų mokytojų verslumo kompetencijų ugdymas; verslumo įgūdžių ugdymo priemonių pritaikymas ir pristatymas integravimui į mokyklų mokymo programas. Užsakovas: Lietuvos edukologijos universitetas;
  • “Inovacijų ir žinių perdavimo iššūkiai ūkių konsultavimo sistemai”, 2014-2020 m. laikotarpio perspektyvos, užtikrinančios Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos tęstinumą. Konferencijos metu pranešimus skaitė lektoriai ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Airijos, Danijos, Lenkijos, Suomijos, Latvijos. Patirtimi dalinosi žemės ūkio politikos formuotojai, ūkių konsultavimo sistemų, mokslo institucijų atstovai, žemdirbiai ir kiti suinteresuoti asmenys. Renginyje dalyvavo ir LR Seimo nariai V.Baltraitienė, K.Starkevičius, rajono meras R.Diliūnas. Užsakovas: Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba;
  • Respublikinio verslo plano konkurso “Smart Start” 2012 renginių ciklo organizavimas. Projekto tikslas – ugdyti verslumą ir padėti projekto dalyviams realizuoti praktikoje savo verslo idėjas. Iš viso vyko 10 renginių, kurių metu „Verslo angelų fondo I“ vadovaujantysis partneris Arvydas Strumskis vedė mokymus. Penkių geriausiai paruoštų verslo planų autoriai gavo po 10 000 Lt verslo pradžiai. UAB “Inlinen” teikė šias paslaugas: lektorių paslaugos, verslo planų vertinimo ekspertų paslaugos, komunikacijos ir projekto viešinimo paslaugos, verslo planų vertinimo interaktyviu būdu organizavimas; renginių ciklo organizavimas, baigiamojo renginio LR Ūkio ministerijoje organizavimas, spaudos konferencijos organizavimas ir prizinio fondo suformavimas. Užsakovas: VšĮ “Versli Lietuva”;
  • Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos “Konsultanto dienos” organizavimas. Tradicija tapęs renginys skirtas pagerbti geriausiai dirbančius Konsultavimo tarnybos konsultantus bei geriausius specialistus, efektyviausiai dirbančius biurus. Renginio metu LŽŪKT darbuotojus sveikino svečiai iš Lietuvos žemės ūkio ministerijos, Lietuvos ūkininkų sąjungos, Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro. Užsakovas: Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba;
  • Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų metinio renginio organizavimas. UAB “Inlinen” buvo atsakinga už renginio vietos parinkimą, renginio programos paruošimą ir įgyvendinimą, maitinimą bei aptarnavimą. Užsakovas: Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai;
  • Lietuvos jaunimo perėjimo iš švietimo sistemos į darbo rinką tyrimas, darbdavių apklausa. Tyrimo metu buvo apklausta virš 800 įvairių organizacijų vadovų/darbdavių. Darbdavių apklausa buvo atliekama Kauno technologijos universiteto mokslininkams vykdant Lietuvos mokslo tarybos (LMT) Nacionalinės mokslo programos “Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui” finansuojamą projektą “Lietuvos jaunimo perėjimas iš švietimo sistemos į darbo rinką: stebėsenos sistemos parengimas – (TRANSMONITOR-LT)”. Užsakovas: Kauno technologijos universitetas.